Hartimi i projektit zbatues për rrugën “Unazore 2” instalimi i nxemjes qendrore dhe ndriçimit publik dhe projekti ideor i tunelit, nr. 300/15-05

Cmimi: 8000 €

Hartimi i projektit zbatues për rrugën “Unazore 2” instalimi i nxemjes qendrore dhe ndriçimit publik dhe projekti ideor i tunelit, nr. 300/15-05. Hartimi i projektit zbatues për rrugën “Unazore 2” instalimi i nxemjes qendrore dhe ndriçimit publik dhe projekti ideor i tunelit, nr. 300/15-05.

Hartimi i projektit zbatues për rrugën “Unazore 2” instalimi i nxemjes qendrore dhe ndriçimit publik dhe projekti ideor i tunelit, nr. 300/15-05. Hartimi i projektit zbatues për rrugën “Unazore 2” instalimi i nxemjes qendrore dhe ndriçimit publik dhe projekti ideor i tunelit, nr. 300/15-05